دستگاه لوله باز کن DrainWig


خرید محصول
دستگاه لوله باز کن DrainWig

این وسیه با قرار گرفتن در چاه باعث می شود که لوله فاظلاب جرم نگیرد و بسته نشود

قیمت این محصول 55000 تومان

 
خرید محصول